بنده

خدا هیچوقت و به هیچکدوم از بنده هاش ظلم نمیکنه ...

این بنده ها هستن که به همدیگه ظلم میکنند !

و باز هم این بنده ها هستن که به خودشون ظلم میکنند !

پ ن :

پذیرش اینکه ظالمانه رفتار کردیم چه نسبت به خودمون و چه نسبت به بقیه کار راه اندازه !


منبع اصلی مطلب : زیر آسمان ایران
برچسب ها : بنده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : #ظلم