الله ,نرنجانید ,هیچرا ,هیچرا نرنجانید ,الله الله

میگن دل هیچکس رو نرنجونید ... هیچکس ! یعنی حتی اگر آدم خوبیم نبود بازم حق نداریم دلش رو بشکنیم !

امروز این متن رو خوندم اینجا میذارم تا یادم بمونه :

دل هیچکس را نرنجانید! دیگر آن که، گر چه این حرفها آهن سرد کوبیدن است، ولی بنده لازم است بگویم اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حیله و تقدم در سلام و نیکویی کردن با هر برّ و فاجر، مگر در جایی که خدا نهی کرده. الله الله الله که دل هیچکس را نرنجانید!

منبع اصلی مطلب : زیر آسمان ایران
برچسب ها : الله ,نرنجانید ,هیچرا ,هیچرا نرنجانید ,الله الله
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دل هیچکس را نرنجانید!